Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor

Kurs Instruktora nurkowania Wrocław Open Water Instruktor Wrocaw 

 1. Open Water Instruktor Wrocaw – Kurs Instruktora nurkowania Wrocław

Kurs instruktorski standardowo trwa od 7 do 10 dni. W kursie instruktora  nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które posiadają stopień nurkowy Divermastera oraz instruktorzy nurkowania z innych organizacji nurkowych, którzy pragną zostać instruktorami nurkowania  w danej organizacji nurkowej. Pozytywne ukończenie części teoretycznej oraz części praktycznej skutkuje możliwością przystąpienia w egzaminie na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław. Kurs Instruktora nurkowania OWSI Wrocław skupia się głównie na uczeniu przyszłych kandydatów oraz ich rozwoju, a nie tylko na ich ocenianiu. W szkole instruktorów nurkowania Wrocław kursant rozwija swoje umiejętności instruktorskie podczas dobrej atmosfery w czasie kursu instruktora nurkowania Wrocław. Egzamin na instruktora nurkowania Wrocław nie powinien być stresujący, a wręcz powinien być przyjemny. Do zaliczenie egzaminu na instruktora nurkowania  w szkole instruktorów nurkowania Wrocław kursant musi uzyskać wynik pozytywny(m.in. 80%). Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza nurkowa kursantów oraz umiejętności nurkowe. Wszystkie zaliczenia prowadzone są przez Instruktorów Trenerów oraz dyrektorów z danej organizacji nurkowej w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław.

Nurkowanie ze sprzętem jest bezpieczne, o ile przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. Ryzyko nieprzestrzegania podstawowych zasad nurkowania może zakończyć się tragicznym wypadkiem . Każdy instruktor nurkowania powinien dbać o bezpieczeństwo kursantów oraz powinien przeprowadzać szkolenia nurkowe w profesjonalny sposób w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław . Podczas szkolenia na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław będziesz rozwiał swoje umiejętności nurkowe, które opierają się przede wszystkim na treningu nurkowym. Kadra instruktorów ze szkoły instruktorów nurkowania Wrocław będzie pracować z tobą nad podnoszeniem twoich umiejętności nurkowych.

Na początku szkolenia na kursie instruktora nurkowania Wrocław u większości przyszłych instruktorów nurkowania  widać strach, który z biegiem czasu zamienia się w odwagę; nieśmiałość zamienia się w pewność siebie i w pewność swoich umiejętności po zakończonym kursie na instruktora nurkowania Wrocław  w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław. Każdy instruktor nurkowania, który szkoli swoich przyszłych kolegów instruktorów stara się otwierać serca i umysły na piękno natury podczas nurkowań, dbać o konieczność ochrony podwodnego świata. Każdy trener stara się również rozwijać poczucie wartości u kandydatów na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław, szerzyć dobrą reputację instruktora oraz etykę zawodową instruktora nurkowania.

 1. Wymagania wstępne na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław.

Każdy kursant musi spełnić kilka wymagań, aby przystąpić do kursu na instruktora nurkowania Wrocław  :

 • Powinien mieć co najmniej 100 nurkowań w wodach otwartych na całym świecie,
 • posiadać certyfikaty nurkowe: Supervisor, Deep, Oxygen Provider, CPR, First AID, nawigacja, nocne, wrakowe lub równoważne,
 • posiadać ubezpieczenie nurkowe,
 • posiadać również pozytywne nastawienie oraz chęć rozwijania swoich umiejętności nurkowych.
 1. Jakie są cele kursu instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocławiu ?

Podczas szkolenia nurkowego w szkole instruktorów nurkowania Wrocław musimy przygotować przyszłego instruktora nurkowania do pracy w centrum nurkowym, który będzie prowadził szkolenia dla przyszłych adeptów nurkowania. Po zakończeniu szkolenia  podczas kursu instruktora nurkowania Wrocław  kursant zostanie pełnoprawnym członkiem organizacji nurkowej. Będzie tworzył pozytywny obraz nurkowania na świecie oraz wniesie w swój wkład w rozwoju federacji nurkowej. Po uzyskaniu certyfikatu na instruktora nurkowania będzie szkolił przyszłych nurków. Zostanie również strażnikiem podwodnego świata w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław.

 1. Czas trwania kursu na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław

Kurs na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław trwa standardowo około 10 dni. W trakcie kursu na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław omawiany jest cały system organizacji nurkowej, w której przeprowadzane jest szkolenie. Kurs na instruktora nurkowania Wrocław  koncentruje się na rozwijaniu zdolności szkoleniowych kursantów. Szkolenie w szkole instruktorów nurkowania Wrocław skierowane jest również dla Asystentów Instruktora Nurkowania oraz dla Instruktorów nurkowania z innych federacji nurkowych. Owocne ukończenie szkolenia  oraz kursu na instruktora nurkowania  Wrocław zakończone jest udziałem w egzaminie na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław .

 1. Kurs instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław składa się z:

Szkolenia podczas kursu   instruktora nurkowania Wrocław  składa się z kilku elementów:

 • zajęć teoretycznych, podczas których przyszli instruktorzy nurkowania będą szkolić swoją wiedzę z zakresu fizyki naukowej, fizjologii nurkowej, sprzętu nurkowego oraz z zakresu środowiska nurkowego w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław ,
 • zajęć basenowych, na których kandydaci na instruktorów nurkowania będą szlifować swoje umiejętności nurkowe w szkole instruktorów nurkowania Wrocław,
 • nurkowań na wodach otwartych, podczas których kursanci będą ćwiczyć nawigację podwodną oraz będą uczyć się jak przeprowadzać szkolenie na wodach otwartych w szkole instruktorów nurkowania Wrocław.

Następnie przyszłych instruktorów nurkowania czekają staże nurkowe , które będą obywały się w szkole instruktorów nurkowania  w Wrocław. Po zakończeniu szkolenia i kursu na instruktora nurkowania szkole  Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław kandydata czeka egzamin teoretyczny. Po jego pozytywnym zaliczeniu kandydata na instruktora czeka cześć praktyczna .

 1. Sprzęt do kursu na instruktora nurkowania w szkole nurkowej w Wrocław

Podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław  w szkole nurkowej w Wrocław potrzebny jest następujący sprzęt: Automat rekreacyjny z alternatywnym źródłem powietrza jacket nurkowy, ABC nurkowe (maska, płetwy, fajka wodna), mokry skafander nurkowy na basen oraz suchy skafander nurkowy na wody otwarte, butle nurkowe o pojemności 10l, 12l oraz 15 l, balast nurkowym, komputer nurkowy, kompas nurkowy, 2 tabliczki nurkowe, bojka nurkowa, kołowrotek nurkowy, szpulka nurkowa, zapasowa maska nurkowa, zestaw tlenowy, apteczka, maseczka resuscytacyjna, min. 3 latarki (jedna główna i dwie zapasowe) oraz latarka do maski. Sprzęt ten będziesz używała codziennie podczas zajęć na   kursie instruktora nurkowania Wrocław  w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław

 1. Jakie materiały są wymagane na kursie instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocławiu ?

W trakcie trwania kursu instruktora nurkowania Wrocław będziesz używał głównie dwóch materiałów szkoleniowych: manuala instruktorskiego oraz zeszytu ćwiczeń kursu instruktora nurkowania. Podczas szkolenia w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław zdobędziesz profesjonalne wykształcenie, doświadczenia, ale również pomoce szkoleniowe. W trakcie kursu na instruktora nurkowania Wrocław będziesz korzystać z podręczników do kursu  na instruktora nurkowania Wrocław, biuletynów szkoleniowych dla instruktorów nurkowania oraz z manuali instruktorskich. Z pomocy dydaktycznych możesz cały czas korzystać podczas trwania kursu na instruktora nurkowania Wrocław. W naszej szkole instruktorów nurkowania Wrocław zachęcamy do korzystania zarówno z materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla przyszłych instruktorów nurkowania, ale również do skorzystania z materiałów przeznaczonych dla przyszłych adeptów nurkowania. powinieneś również korzystać z przewodnika instruktorskiego, który przeznaczony jest dla danej organizacji, w której przeprowadzane jest szkolenie kursu  na instruktora nurkowania Wrocław . Zawsze korzystaj z materiałów dydaktycznych zarówno w trakcie szkolenia, jak i po jego ukończeniu tak jak cię nauczono w szkole instruktorów nurkowania Wrocław.

 1. Logistyka na kursie na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław.

Szkolenie w szkole instruktorów nurkowania Wrocław   zaczyna się od zajęć z teorii nurkowania, trwają one zazwyczaj ok. 5 dni. Kolejne dwa dni na kursie na instruktora nurkowania Wrocław przeznaczone są na zajęcia basenowe oraz na nurkowania w wodach otwartych. Następny dzień w szkole instruktorów nurkowania Wrocław przeznaczony jest na poznawaniu standardów danej federacji nurkowej. Ostatnie dwa dni szkolenia, to powtórzenie wiedzy teoretycznej, zajęcia na basenie oraz nurkowanie w wodach otwartych. W naszej szkole instruktorów nurkowania Wrocław  istnieje możliwość dokupienia dodatkowych zajęć w celu uzupełnienia wiedzy lub podszkolenia swoich umiejętności do kursu  na instruktora nurkowania Wrocław . Po 10 dniach w szkole instruktorów nurkowania  Wrocławiu przychodzi czas na egzamin na instruktora nurkowania. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia  kursu  na instruktora nurkowania Wrocław

 1. Zajęcia teoretyczne na kursie instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław.

Podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław każdy uczestnik szkolenia będzie wypełniaj samodzielnie testy powtórkowe w szkole instruktorów nurkowania Wrocław. z takich dziedzin jak: fizyka nurkowa, sprzęt nurkowy, fizjologia nurkowa oraz środowisko nurkowe. Kandydat na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania Wrocław. będzie brał udział w wykładach, zajęciach basenowych oraz w nurkowaniach na wodach otwartych. Podczas zajęć basenowych podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław  instruktor przeprowadzi prezentację z każdego kursu nurkowego. Z kolei podczas nurkowań na wodach otwartych w szkole instruktorów nurkowania Wrocław kandydat będzie przeprowadzał stymulację każdego szkolenia nurkowego . Podczas trwania kursu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław przyjdzie również czas na prezentację z zakresu każdej dziedziny nurkowej. Kadra w szkole instruktorów nurkowania Wrocław będzie oceniać twoje wystąpienie oraz może sugerować ewentualne poprawki, które będziesz mógł wprowadzić do swojej prezentacji. W trakcie trwania kursu na instruktora  nurkowania Wrocław  będziesz otrzymywał oceny, które będą szczegółowo omawiane. Przed otrzymaniem certyfikatu z kursu na instruktora nurkowania Wrocław będziesz musiał zdać egzamin teoretyczny z systemu organizacji nurkowej oraz z procedur organizacji nurkowej, w której przeprowadzany jest kurs szkole instruktorów nurkowania Wrocław . Musisz również zaliczyć demonstrację wszystkich ćwiczeń nurkowych z każdego kursu nurkowego, które będziesz mógł przeprowadzać po ukończeniu szkolenia na kursie  instruktora nurkowania w Wrocław. Konieczne jest również brania udziału w warsztatach nurkowych i ćwiczeniach z kursu Rescue. Umiejętności z tego szkolenia musisz opanować perfekcyjnie. Podczas trwania kursu na instruktora nurkowania  Wrocław w  szkole instruktorów nurkowania Wrocław będziesz musiał również odbyć test sprawnościowy, polega on na przepłynięciu 800 metrów w masce nurkowej, płetwach nurkowych oraz w fajce nurkowej. Zajęcia teoretyczne, w szkole instruktorów nurkowania Wrocław, prowadzone są z takich zakresów jak: wiedza teoretyczna (środowisko, tabele nurkowe, fizyka, fizjologia, omówienie nurkowe, prezentacje nurkowe, system organizacji nurkowej, etyka instruktora nurkowania oraz marketing w nurkowaniu).

 1. Zajęcia basenowe na kursie na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław

Każdy instruktor nurkowania po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Wrocław powinien stawiać na pierwszym miejscu bezpieczeństwo swoich kursantów tak jak uczą tego w szkole instruktorów nurkowania Wrocław . Jest to najwyższy priorytet i odpowiedzialność w pracy instruktora nurkowania. W czasie prowadzenia kursów nurkowych  oraz programów nurkowych zawsze stosuj się do wszystkich wymagań, procedur i standardów w danej organizacji nurkowej.

W szkole instruktorów nurkowania Wrocław  w czasie pierwszych godzin na basenie podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław będziesz szlifował swoje umiejętności nurkowe zdobyte podczas takich kursów jak: Kurs Nurkowy Doskonała Pływalność, Podstawowy Kurs Nurkowy (OWD), Kurs ratownika nurkowe Rescu. Będziesz również uczył się oceniać umiejętności pływackie przyszłym adeptów nurkowania (przepłynięcie 200 metrów, utrzymanie się na powierzchni wody – 10 minut, dwie techniki pływania w płetwach nurkowych). Podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław Sprawdzisz również: czyszczenie maski oraz czyszczenie rurki nurkowej, przepłynięcie po powierzchni 360 metrów w ABC nurkowym, przepłynięcie pod wodą 10 metrów w ABC nurkowym, zanurkowania na bezdechu pod wodą na 3 metry, odnalezienie i założenie ABC nurkowego, zdjęcie i założenia pasa balastowego. W szkole instruktorów nurkowania Wrocław  podczas przeprowadzania demonstracji z zakresu ćwiczeń na kursie OWD musisz posiadać dużą wiedzę praktyczną. Będziesz demonstrował następujące ćwiczenia w trakcie kursu na instruktora nurkowania Wrocław : oddychanie z automatu kursanta, oczyszczenia automatu, odszukanie automatu do oddychania po węzach od pierwszego stopnia, wzbudzony automat nurkowy, brak gazu, octopus (automat zapasowy), oddychanie 30 s (dawca-biorca), Ćwiczenie brak gazu automat główny płyniecie dawca i biorca, Samodzielne zdejmowanie i zakładanie pasu balastowego, W szkole instruktorów nurkowania Wrocław  w trakcie kursu na instruktora nurkowania Wrocław musisz również  odpiąć i zapiąć wężyk od jacketu lub skrzydła nurkowego, Zalać maskę nurkową wodą do połowy a następnie opróżnić ją z wody zalanie całej maski nurkowej, zdjąć i założyć maskę nurkowa wytrzymać pod wodą bez maski nurkowej 1 minutę, Pływanie bez maski 9 m z partnerem wykonanie Pivot inflatorem i wykonacie pivot ustami, ćwiczenie awaryjne wynurzenie CESA, usuwanie skurczu pod wodą, zdjęcie i założenie sprzętu nurkowego pod wodą. Jednym z ważniejszych ćwiczeń podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław jest ćwiczenie nr 7 z kursu nurkowego Rescue. Ćwiczenie nieprzytomny nurek będziesz powtarzał wielokrotnie podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław.

 1. Wody otwarte na kursie instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław.

W trakcie szkolenia na kursie  instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław nauczymy cię jak kontrolować przebieg całego nurkowania. Podczas szkolenia w szkole instruktorów nurkowania Wrocław   na kursie instruktora nurkowania Wrocław nauczymy cię również nadzoru bezpośredniego podczas kursów nurkowych oraz nadzoru pośredniego podczas kursów nurkowych. Nadzór bezpośredni tak jak zostałeś nauczony szkole instruktorów nurkowania Wrocław , to obserwacja i ocena możliwości kursanta podczas wykonywania ćwiczeń nurkowych. Nie możesz przenosić odpowiedzialności na twojego divermastera lub asystenta podczas nadzoru bezpośredniego. Jako instruktor nurkowania zawsze musisz być obecny, musisz również sprawować kontrolę nad zajęciami nurkowymi, nie musisz nadzorować bezpośrednio wszystkich czynności nurkowych. Po zakończonym kursie na instruktora nurkowania Wrocław będziesz potrafił zatwierdzać czynności nurkowe swoich kursantów. Osobiście musisz nadzorować planowanie nurkowania, przygotowanie do nurkowania, sprawdzić sprzęt nurkowy przed każdym nurkowaniem. Tak jak miało to miejsce w szkole instruktorów nurkowania Wrocław  Musisz również nadzorować każde wejście i wyście z wody swoich kursantów. Każdy instruktor nurkowania musi być gotowy do szybkiego wejścia do wody w sprzęcie nurkowym w miejscu, gdzie odbywa się obecnie nurkowanie. Podczas kursu nurkowego powinien być do dyspozycji swoich kursantów, nie musi być natomiast podczas sesji szkoleniowych na danym kursie nurkowym w szkole instruktorów nurkowania Wrocław. Po zakończeniu szkolenia na kursie  instruktora  nurkowania Wrocław  będziesz odpowiedzialny za weryfikację wszystkich wymagań zaliczeniowych (popisanie log-booków i dokumentacji uczestników z kursu nurkowego)

 1. Egzamin Open Water Instruktor Wrocław na kursie na instruktora nurkowania Wrocław w szkole nurkowej Wrocław.

Podczas trwania kursu na instruktora nurkowania Wrocław, w szkole instruktorów nurkowania Wrocław, każda godzina zajęć praktycznych i teoretycznych opiera się na wcześniejszym opanowanym materiale. Podczas egzaminu na instruktora nurkowania Wrocław będziesz musiał zaprezentować swoje umiejętności nauczania oraz umiejętności ratownicze, które opanowałeś podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław. Podczas egzaminu musisz rozumieć system organizacji nurkowej, który został ci przedstawiony w trakcie trwania szkolenia na kursie instruktora nurkowania Wrocław . Będziesz musiał również wykazać się wiedzą teoretyczną, którą opanowałeś podczas wykładów w szkole instruktorów nurkowania Wrocław.  . Egzamin w szkole instruktorów nurkowania Wrocław. będzie podzielony na dwa dni, podczas których będziesz prezentować swoje zdolności nauczania, umiejętności ratownicze oraz wykażesz się znajomością systemu danej federacji nurkowej i teorii nurkowej. Głównym zadanie egzaminatorów jest ocena twoich umiejętności nurkowych, które nabyłeś podczas trwania szkolenia  na kursie  instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław.. Jako przyszły instruktor nurkowania w trakcie egzaminu nie dostaniesz żadnych wskazówek.

Egzamin na instruktora nurkowania Wrocław  składa się z:

 • testu teoretycznego – 100 pytań,
 • testu ze standardów organizacji nurkowej – 50 pytań,
 • testu z etyki instruktora nurkowania – 25 pytań,
 • prezentacji do danego kursu nurkowego wylosowanego przez kandydata,
 • końcowego omówienia danego kursu nurkowego,

Egzamin teoretyczny w szkole instruktorów nurkowania Wrocław musi być zaliczony na minimum 80%, aby przystąpić do egzaminu praktycznego. Na tą część egzaminu składają się następujące elementy: pokazanie trzech wylosowanych ćwiczeń z kursu na instruktora nurkowania Wrocław oraz pokazanie ćwiczeń z kursu Rescue. Później czas na zaliczenie egzaminu praktycznego na wodach otwartych. Musisz przeprowadzić wstępne omówienie do danego kursu nurkowego. Wylosowane dwa ćwiczenia z kursów nurkowych, które wcześniej uczyłeś się podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław. Podczas egzaminu teoretycznego musisz przeprowadzić nurkowanie nawigacyjne, a później wykonać wycieczkę nurkową na danym akwenie wodnym, gdzie aktualnie przeprowadzany jest egzamin. Po zakończeniu nurkowania przeprowadzić omówienie końcowe, które nie raz ćwiczyłeś podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław  w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław. Podczas egzaminów praktycznych musisz zaliczyć wszystkie ćwiczenia również na minimum 80%, w tym wypadku nie ma możliwości poprawki, jak podczas egzaminu teoretycznego.

 1. Twoja rola po kursie na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław

Po ukończeniu szkolenia w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław oraz zdaniu egzaminu na instruktora nurkowania będziesz mógł uczyć przyszłych nurków. Powinieneś uświadamiać przyszłych kursantów, że są odpowiedzialni za swoje poczynania pod wodą, nie powinni również przekraczać granicy swojego wyszkolenia tak jak to miało miejsce w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław. Jeśli twój kursant pozytywnie zaliczył wszystkie zadania oraz egzaminy, ty jako instruktor jesteś zobowiązany w ciągu 7 dni do wystawienia certyfikatu nurkowego na dany stopień nurkowy.

Po zakończeniu szkolenia  na kursie  instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław  powinieneś ocenić swoje umiejętności oraz gotowość zanim zaczniesz szkolić przyszłych adeptów nurkowania. Również zawsze powinieneś ocenić swój stan zdrowia i kondycję fizyczną zanim przeprowadzić nurkowanie. Musisz być gotowy do nadzorowania i reagowania podczas awaryjnych sytuacji. Jako instruktor nurkowania który skończył kurs  instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław zawsze oceniaj warunki nurkowe w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić szkolenie. Szkoląc kolejnych nurków pamiętaj, że sam kiedyś powtarzałeś do znudzenia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych podczas kursu na   instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław . Pomagaj swoich kursantom podczas szkolenia oraz nadzoruj ich podczas każdego nurkowania.

 1. Jak powinieneś postępować po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław ?

Każdy młody instruktor nurkowania po kursie na instruktora nurkowania Wrocław  w szkole instruktorów nurkowania  Wrocławiu powinien cały czas być na bieżąco z wiedzą oraz z technikami nurkowania. Staraj się cały czas uzupełniać swoją wiedzę nurkową, np. czytając literaturę nurkową. Raz w roku musisz uczestniczyć w wykładach, seminariach swojej organizacji nurkowej w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław. Po zakończeniu szkolenia na instruktora nurkowania Wrocław możesz cały czas podnosić swoje kwalifikacje nurkowe na kolejne stopnie instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław. Pamiętaj o procedurach administracyjnych oraz o dokumentacji. Podczas prowadzenia szkoleń nurkowych zawsze staraj się oceniać ryzyko, bierz pod uwagę tak jak nauczono Cię w szkole instruktorów nurkowania  Wrocław. w takie czynniki jak: możliwości swoich kursantów, warunki środowiskowe, w których będziesz odbywać nurkowania, zmienne fizyczne i psychiczne kursantów oraz sprzęt nurkowy. Dokonując oceny zawsze bądź konserwatywny i rozważny do zaistniałej sytuacji. Staraj się uczyć swoich kursantów, aby minimalizowali stres i niepokój oraz jak powinni unikać paniki podczas nurkowania tak jak robiłeś to podczas kursu na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław  zawsze bądź skoncentrowany oraz poproś swoich kursantów o podpisanie niezbędnych dokumentów.

 1. Następny twój krok po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław – zostań instruktorem specjalizacji nurkowej.

Po ukończeniu szkolenia oraz kursu na instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław  , pozytywnym zaliczeniu egzaminu na instruktora nurkowania możesz podjąć dalsze szkolenia zapisując się na kolejne kursy instruktora nurkowania Wrocław . W skład kursów na instruktora  nurkowania Wrocław specjalizacji nurkowej w szkole instruktorów nurkowania w Wrocław  wchodzą: Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie głębokie, Instruktor specjalizacji nurkowej Rekreacyjny wrak, Instruktor specjalizacji nurkowej, Suchy skafander, Instruktor specjalizacji nurkowej Nawigacja, Instruktor specjalizacji nurkowej Nocne, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurek samodzielny, Instruktor specjalizacji nurkowej Wielopoziomowe, Instruktor specjalizacji nurkowej Fotografia podwodna, Instruktor specjalizacji nurkowej Videofilmowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Action camera, Instruktor specjalizacji nurkowej Poszukiwanie i wydobywanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie w prądzie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z łodzi, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny przyrodnik, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodny aktor, Instruktor specjalizacji nurkowej Podwodne modelowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie z plaży, Instruktor specjalizacji nurkowej Działanie komory hiperbarycznej, Instruktor specjalizacji nurkowej Nurkowanie surface supplied, Instruktor specjalizacji nurkowej Snorkeling. Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor

Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor Kurs Instruktora Nurkowania Wrocław Open Water Instruktor

zobacz również nasze nne strony :

http://balonybielskobiala.pl http://balonyhelbielsko.pl    http://balonariumbielsko.pl  http://balonyzhelembielsko.pl

http://Balonybielsko.com.pl   http://bielskobalony.pl   http://sklepbalony.pl  http://heldobalonowbielsko.pl    http://pudlozbalonami.pl  http://pocztabalonowabielsko.pl  http://girlandybielsko.pl   http://dekoracjebalonowebielsko.pl http://butlazhelembielsko.pl  http://butlazhelemcom.pl

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Kontakt

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Zapisz się na kurs

Nie zwlekaj i zapisz się na Kurs Open Water Instructor

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności