Kurs Mine Diver Instructor

A. Cel szkolenia

1. Szkolenie przeznaczone dla instruktorów, chcących podwyższać kwalifikacje poprzez nurkowania w kopalniach/sztolniach w tym nauczanie na kursach Mine Diver. Instruktorzy ci mogą też prowadzić kursy: wszystkie sportowe do Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix oraz Introductory Cave Diver.

B. Wymagania wstępne

1. Licencja IANTD Advanced EANx Instructor z aktywanym statusem nauczania oraz IANTD Technical Diver i IANTD Mine Diver lub IANTD Cave Diver lub IANTD Technical Cave Diver albo równoważna innej Federacji.

2. Uczestniczenie w minimum 8 kursach IANTD w tym Open Water (Nitrox) Diver, Advanced Open Water Diver, EANx Diver, Advanced EANx Diver oraz Deep Diver. Szkolenia innych Federacji mogą być zaliczone.

3. Zalogowane minimum 100 nurkowań w jaskiniach oraz 50 w kopalniach/sztolniach.

4. Wspólpraca wraz z ocean przez instruktora Cave Diver Instructor lub Mine Diver Instructor w co najmniej 2 kursach Cave Diver lub Mine Diver.

5. Ukończone 21 lat..

LUB

1. Licencja Introductory Cave Instructor oraz Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix Instructor.

2. Przeprowadzenie minimum 3 szkoleń IANTD Introductory Cave Diver i 3 Advanced EANx lub Advanced

Recreational Trimix Diver.

3. Zalogowane minimum 300 nurkowań, w tym co najmniej 100 technicznych (Mine, Cave, Wreck Penetration, Technical Diver, Normoxic Trimix, Trimix) oraz co najmniej 100 jaskiniowych lub w kopalniach/sztolniach.

4. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Program kładzie nacisk na przyswojenie metod oraz technik nauczania programu IANTD Mine Divers.

2. Instruktorzy jaskiniowi NACD, NSS/CDS oraz CDAA, posiadający jednocześnie licencje IANTD Advanced EANx Instructor lub Advanced Recreational Trimix Instructor mogą przejść dwudniową unifikację pod kierunkiem  IANTD Technical Cave IT, gdzie zapoznają się ze standardami i procedurami (IANTD Standards and Procedures) w trakcie pierwszego dnia oraz przechodzą ocenę umiejętności prowadzenia ćwiczeń w wodzie podczas nurkowania w kopalni w drugim dniu.

3. Instruktorzy NACD, NSS/CDS i CDAA, którzy nie mają licencji Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix Instructor mogą unifikować się poprzez szkolenie instruktorskie Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix IEC.

4. Szkolenie prowadzone jest przez IANTD Technical Cave IT oraz jednego IANTD Cave / Mine Instructor. Zalecane jest aby poza IT w szkoleniu uczestniczyło dwóch instruktorów oceniających, którzy wcześniej szkolili na co najmniej 5 pełnych kursach Cave lub Mine. Instruktor oceniający musi być obecny podczas minimum 4 dni szkolenia IEC, decyzja o certyfikacji kandydatów jest kolektywna.

LUB

1. Jeżeli kandydat został pozytywnie oceniony przez 3 różnych instruktorów IANTD Technical Cave / Mine Instructor, szkolenie IEC może być prowadzone przez jednego Technical Cave IT.

2. Instruktorzy wcześniej posiadający licencje Introductory Cave Instructor oraz Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix mogą uczyć na kursie Mine Diver po ukończeniu szkolenia IEC.

3. Instruktorzy wcześniej nie posiadający licencji Introductory Cave Instructors muszą najpierw poprowadzić dwa pełne kursy Introductory Cave lub asystować przy ednym pełnym kursie Cave, zanim zaczną prowadzić kursy Mine Diver.

4. Po ukończeniu szkolenia Mine Diver Instructor można prowadzić kursy Mine, Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix Diver.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Technical Cave Diver Student Kit.

2. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Cave Diver.

3. Analizator tlenowy.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Liczba kandydatów przypadająca na jednego IT nie może przekraczać trzech.

2. Głębokość żadnego z nurkowań kursowych nie może przekraczać 39 m.

F. Warunki certyfikacji

1. Ukończenie programu IANTD Mine Diver Instructor IEC oraz zaprezentowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia, pozwalającego certyfikować kandydata na IANTD Mine Diver Instructor.

2. IANTD Mine Diver Instructor może skorzystać z możliwości nauczania nurkowania jaskiniowego w sposób modułowy (Overhead Environment, Introductory Cave oraz Full Cave).

G. Odnowienie certyfikatu

1. Prowadzenie minimum 2 kursów IANTD Advanced EANx Diver lub Advanced Recreational Trimix Diver rocznie lub współprowadzenie minimum 3 kursów IANTD Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix Diver, w tym co najmniej jednego kursu IANTD Introductory Cave Diver lub Mine Diver.

2. Status aktywnego członka IANTD oraz opłacenie składek instruktorskich.

3. Zalogowane co najmniej 25 nurkowań w przestrzeni zamkniętej rocznie, w tym minimum 20 nurkowań jaskiniowych lub w kopalniach nie wchodzących w przebieg kursów.

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę minimum 1 mln. USD.

H. Zajęcia praktyczne

1. Zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń pływackich oraz wszystkich ćwiczeń wykonywanych w wodzie, wymienionych w programie Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix Diver Instructor Program.

2. Poprowadzenie minimum 2 nurkowań sprawdzających, z IT przyjmującym rolę kursanta.

3. Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresu programu Mine Diver wyznaczonych przez IT.

4. Asysta w co najmniej jednym kompletnym kursie Mine Diver (poza asystą wymienioną we wstępnych wymaganiach) przed lub w trakcie kursu IEC.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Praca instruktora nurkowania jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga, odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca jako instruktor nurkowania to wymarzone zajęcie dla Ciebie.

Marzysz o nauczaniu nurkowania, chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Jesteśmy profesjonalną szkołą instruktorów nurkowania. Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę. Wyróżnia nas to, że nas kurs koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie, a nie jedynie na przygotowaniu do zdania egzaminu. Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat aby zostać instruktorem i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania.

Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej. Nasza szkoła zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych. Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych.